Vlaams GREEN: een katalysator voor schone energie verschuiving in de industrie

Ontdek hoe de Vlaamse overheid het industriële landschap verandert met het GREEN initiatief! Lees onze gedetailleerde analyse van dit innovatieve ondersteuningssysteem voor duurzame energie praktijken.

Terwijl de wereld stappen zet in de richting van duurzamere energie praktijken, blijft de Vlaamse overheid niet achter. Met haar GREEN-initiatief, dat staat voor Groener en Efficiënter Energiegebruik in de industrie, zet de regio industrieën aan tot een belangrijke transformatie. Dit initiatief is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar groenere energie alternatieven, zoals biogas en groene waterstof, en om de energie-efficiëntie binnen de belangrijkste bedrijfsprocessen te verbeteren.

Nu bedrijven de uitdagingen van de opwarming van de aarde en stijgende energiekosten moeten aangaan, komt het GREEN-initiatief naar voren als een voorbeeld van progressieve verandering.

Het GREEN-ondersteuningssysteem bekijken

Het hart van dit initiatief is de doelstelling om over te schakelen van traditionele fossiele brandstoffen naar duurzamere energiebronnen. De Vlaamse overheid biedt via VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) financiële steun aan investeringen die het energieverbruik verschuiven naar groenere alternatieven zoals elektriciteit, biogas en zowel groene als blauwe waterstof.

Subsidiabiliteit en toepassingsgebied

De steun geldt voor alle KMO’s en grote ondernemingen met een vestiging in het Vlaamse Gewest. Deze bedrijven moeten toelaatbare economische activiteiten uitoefenen en voldoen aan bepaalde rechtsvorm vereisten. Landbouwbedrijven en bedrijven die voor een groot deel in handen zijn van de overheid of in financiële moeilijkheden verkeren, zijn echter uitgesloten.

Financiële voordelen in detail

De financiële steun maakt een onderscheid tussen investeringen die gericht zijn op ‘vergroening’ – overschakelen op duurzame energiebronnen – en investeringen die de ‘energie-efficiëntie’ binnen de belangrijkste operationele processen verbeteren. Wil een bedrijf in aanmerking komen voor deze steun, dan moeten de investeringen veel verder gaan dan de mogelijkheden van standaard technologieën en mogen ze niet alleen voldoen aan bestaande wettelijke vereisten.

De steun berekenen

De omvang van de financiële steun hangt af van de grootte van het bedrijf en de ecologische impact van de voorgestelde investeringen. Projecten worden ingedeeld in twee milieuklassen op basis van hun rendement, waarbij effectievere projecten een hoger steunpercentage ontvangen. De totale steun per bedrijf is begrensd op €1.000.000, wat aanzienlijke toezeggingen voor groene technologie aanmoedigt.

Aanvraagprocedure en planning

Bedrijven die gebruik willen maken van de GREEN-steun moeten een aanvraagprocedure doorlopen, te beginnen met een voorbereidende vergadering om de haalbaarheid van de voorgestelde investeringen te beoordelen. Daarna volgt een formele online aanvraag met gedetailleerde projectbeschrijvingen en financiële voorspellingen.

Implicaties en resultaten

Het GREEN-initiatief stimuleert niet alleen de invoering van groenere energiepraktijken, maar wil ook een voorbeeld zijn van hoe regionale overheden effectief kunnen bijdragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Door aanzienlijke financiële steun te verlenen, pakt de Vlaamse overheid niet alleen de onmiddellijke uitdagingen van energiekosten en milieu-impact aan, maar stimuleert het ook een verbintenis tot duurzaamheid bij de lokale industrieën.

Wat vindt u van de aanpak van de Vlaamse overheid om groenere energiepraktijken in de industrie aan te moedigen? Moeten andere regio’s overwegen om dit model over te nemen?

Share