Privacy policy

Versie 10 augustus 2022

Solar Monkey verzamelt het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Het is voor onze diensten niet noodzakelijk om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. We hebben wel een aantal gegevens van je nodig voor onze dienstverlening. Gegevens over en van jou noemen we persoonsgegevens. Daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om door de technische en organisatorische maatregelen die we hebben genomen. We zorgen ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

1. Bedrijfsgegev-ens

Solar Monkey B.V.
Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595 AN, Den Haag
privacy@solarmonkey.nl 

2. Persoonsgeg-evens, doelen en bewaartermijn per situatie

Er zijn meerdere situaties die van toepassing kunnen zijn die bepalen dat we persoonsgegevens van jou verwerken. Deze worden hieronder apart beschreven.

A. Als website bezoeker

1. Persoonsgegevens die door Solar Monkey worden verwerkt

Solar Monkey verwerkt persoonsgegevens van jou wanneer je een van onze websites bezoekt (naast solarmonkey.nl bijvoorbeeld ook solarmonkey.be, solarmonkey.es, etc.).
Wij verwerken dan:

 • Je IP-adres,
 • je internetbrowser en apparaat gegevens,
 • alle informatie die je zelf invult in een formulier, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en berichttekst in bijvoorbeeld het contactformulier.

2. . Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je de diensten die wij bieden te kunnen leveren, met de volgende specifieke doelen:

 • Om je (aan)vraag te kunnen behandelen. Dit valt onder de grondslag uitvoering overeenkomst.
 • Om te zorgen dat we onze website zo goed mogelijk is, willen we weten welke content men interessant vindt. Hiervoor verzamelen we jouw persoonsgegevens, maar alleen nadat je toestemming hebt gegeven. Indien wij persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan hierboven beschreven, doen we dat alleen nadat we expliciete toestemming van je hebben voor dat specifieke doel. Die toestemming kun je vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

3. Hoe lang we de gegevens bewaren

Deze gegevens bewaren we maximaal 1 jaar.

4. Met welke leveranciers we deze gegevens delen

Zoals gezegd besteden we bepaalde taken uit. Daarvoor delen we momenteel je gegevens met de volgende leveranciers (verwerkers):

B. Als gebruiker van onze software

1. Persoonsgegevens die door Solar Monkey worden verwerkt

Solar Monkey verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou wanneer je in onze applicatie wordt toegevoegd als gebruiker:

 • je naam
 • je email-adres
 • je telefoonnummer
 • je IP-adres
 • je internetbrowser en apparaat gegevens

2. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je de diensten die wij bieden te kunnen leveren, met de volgende specifieke doeleinden:

 • Om je veilig in te kunnen laten loggen, om gebruik te monitoren en fouten op te kunnen sporen. Dit valt onder de grondslag uitvoering van overeenkomst.
 • Om je gegevens juist te tonen op offertes die je uitstuurt. Dit valt ook onder de grondslag uitvoering van overeenkomst.
 • Om je op de hoogte te houden van veranderingen aan onze applicatie, die ontwikkelen we namelijk voortdurend. Dit valt ook onder de grondslag uitvoering van overeenkomst.

3. Hoe lang we de gegevens bewaren

Deze gegevens bewaren we tot maximaal 6 maanden nadat je bent verwijderd uit onze software als gebruiker, of wanneer de bedrijfsaccount waar je gebruiker onder valt is verwijderd.

4. Met welke leveranciers we deze gegevens delen

Zoals gezegd besteden we bepaalde taken uit. Daarvoor delen we momenteel je gegevens met de volgende leveranciers (verwerkers):

C. Overige situaties

Ook in de volgende, onvoorziene of irreguliere, gevallen kan het zijn dat Solar Monkey persoonsgegevens van je deelt met derden:

 • als Solar Monkey verplicht wordt persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld met een toezichthouder of justitie;
 • als Solar Monkey onderdeel zou zijn van verkoop, fusie of overname, bijvoorbeeld om inzicht in het klantenbestand te geven;
 • als Solar Monkey zich in een juridisch proces zou bevinden, bijvoorbeeld om zichzelf te verdediging in rechtszaak.

3. Beveiliging

Je mag van ons verwachten dat we je gegevens goed beveiligen. Wij zullen dan ook passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.
 • Wij controleren regelmatig de beveiligingsmaatregelen.
 • Daarnaast maken wij gebruik van encryptie voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons. En ook tijdens opslag zijn je gegevens waar mogelijk ge-encrypt.

4.Gegevensdel-ing met derden

Een bedrijf runnen doe je niet alleen. Sommige onderdelen van bedrijfsvoering zijn niet onze “core business” en deze besteden we dan ook uit. Je kunt denken aan het programma voor onze financiële administratie, waarbij we gebruik maken van een versie die als dienst wordt aangeboden. We doen zelf de boekhouding, maar technisch gezien delen we jouw data met een derde. Verder zijn ook de servers die we gebruiken niet van onszelf, maar nemen we dit als dienst af bij een hosting provider.

Voordat we gegevens delen met een derde, zorgen we dat die dienstverlener zich minstens aan dezelfde standaarden houdt als wijzelf, door het sluiten van een Verwerkersovereenkomst. Deze zullen we herzien wanneer er zaken veranderen rondom die diensten of leveranciers. We zullen nooit werken met leveranciers waarbij jouw persoonsgegevens het product zijn of worden verkocht.

5. Jouw rechten

Je hebt onder andere het recht om een verzoek in te dienen om je gegevens in te zien, te corrigeren (rectificatie), of te laten verwijderen (ook wel wissing of vergetelheid). Wij zullen je verzoek beoordelen aan de hand van geldende wet- en regelgeving en bepalen of we aan je verzoek kunnen voldoen. Wanneer je deze rechten uit wilt oefenen, of hier meer over wilt weten kun je een email sturen naar privacy@solarmonkey.nl

Tot slot kun je contact (ook via privacy@solarmonkey.nl) met ons opnemen wanneer je een klacht wilt indienen over iets waar je niet tevreden mee bent. In het uiterste geval heb je op grond van de wet ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen.

6. Updates

De manier waarop wij onze business organiseren is niet statisch. Hierin voeren wij nu en dan wijzigingen door, door bijvoorbeeld voor een andere leverancier te kiezen of de dienstverlening aan te passen. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op deze privacyverklaring. We zullen dan ook in lijn met die wijzigingen deze privacyverklaring aanpassen. Wanneer we dat doen wordt op https://solarmonkey.nl/privacy-policy de nieuwe versie gepubliceerd. De datum van de versie van de privacyverklaring die je zojuist hebt gelezen, vind je bovenaan dit document.