De zonnige toekomst van België: Een golf van zonne-energie

België staat aan de rand van een zonne-revolutie, met vooruitzichten die net zo helder schijnen als de zon. Lees meer over deze vooruitzichten in deze blog.

België staat aan de rand van een zonne-revolutie, met vooruitzichten die net zo helder schijnen als de zon. De nationale markt voor zonne-energie zal naar verwachting groeien van 8,30 gigawatt in 2023 tot een schitterende 10,64 gigawatt in 2028, met een sterke jaarlijkse groei van 5,10%. Deze sprong voorwaarts wordt aangedreven door het streven van het land naar schonere energie, ambitieuze inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ondersteunende overheidsinitiatieven die naar een groenere toekomst uitkijken.

Een zonovergoten pad in het verschiet

De opkomst van zonne-energie in België gaat niet zonder uitdagingen, aangezien de groeiende populariteit van alternatieve hernieuwbare energiebronnen voor stevige concurrentie zorgt. Toch ligt de toekomst vol met enorme mogelijkheden, dankzij de stap naar grootschalige zonneprojecten die het energielandschap van het land opnieuw beloven te definiëren.

De heerschappij van PV

Fotovoltaïsche zonne-energietechnologie (PV) domineert het landschap, een hoogstandje dat zonlicht rechtstreeks omzet in elektriciteit met een indrukwekkende efficiëntie. Met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 6898 MW sinds 2022 staat fotovoltaïsche zonne-energie bovenaan de Belgische elektriciteitsmarkt. Ondanks de verlaging van de premies voor zonnepanelen en de voortijdige beëindiging van de stimuleringsmaatregelen voor thuisbatterijen, blijft de vastberadenheid om het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix te vergroten.

Innovatieve projecten

2023 was een jaar van grote ontwikkelingen, met het ambitieuze plan van EnergyVision om een PV-installatie van 40 MW te bouwen op de luchthaven van Oostende-Brugge en de aankondiging van een offshore drijvende PV-installatie door een samenwerking van Tractebel, DEME en Jan De Nul. Deze initiatieven benadrukken het streven van België om de grenzen van de zonne-technologie te verleggen.

De marktvraag stimuleren

In België worden steeds meer zonne-energie-installaties gebouwd, gestimuleerd door het gunstige weer en een reeks initiatieven gericht op huiseigenaren, bedrijven en openbare instellingen. Het doel? Een enorme toename van 40% aan zonne-energie tegen 2025. Van het uitrusten met zonnepanelen van huishoudens met lage inkomens tot ambitieuze doelstellingen van de overheid, België werkt aan een toekomst waarin hernieuwbare energie niet alleen een deel van de energiemix is, maar een hoeksteen van de nationale energievoorziening.

Wat is de volgende stap voor België?

België gaat vol vertrouwen richting een toekomst die wordt aangedreven door de zon en de weg is vol mogelijkheden en beloften. Met zonne-installaties in opmars en innovatieve projecten in het verschiet is de Belgische zonne-energiemarkt een bron van innovatie en duurzaamheid.

Nu richten we ons tot jullie, onze lezers: Wat vinden jullie van de Belgische groei in zonne-energie? Zijn er lessen te leren of inspiraties te halen uit dit verhaal over zonne-energie? Neem deel aan het gesprek en laten we ons verdiepen in de stralende wereld van hernieuwbare energie.

Share