Ecopower: België’s hernieuwbare revolutie starten

Dit is het verhaal van Ecopower, een bron van hoop in het landschap van hernieuwbare energie en een bewijs van de kracht van een gemeenschap.

In het hart van Vlaanderen heeft een beweging, ontstaan aan een eenvoudige keukentafel, het pad naar duurzaam leven geopend en bewezen dat de zoektocht naar een schonere planeet kan beginnen met één enkel idee en een gedeelde visie. Dit is het verhaal van Ecopower, een bron van hoop in het landschap van hernieuwbare energie en een bewijs van de kracht van een gemeenschap.

Van watermolen tot windturbine: Een transformerende reis

Dertig jaar geleden, in een dorpje in het noorden van België, droomden Dirk Vansintjan en zijn woongemeenschap van meer dan alleen verzet tegen kernenergie; ze wilden deel uitmaken van de oplossing. Uit deze visie ontstond Ecopower, dat begon met het omvormen van een oude watermolen tot een bron van hernieuwbare elektriciteit. Dirk’s huis, de geboorteplaats van deze droom, blijft een toevluchtsoord voor familie en vrienden en symboliseert de blijvende sfeer van gemeenschap en duurzaamheid.

Een coöperatie met een geweten

Ecopower groeide uit tot een coöperatie die meer dan 50.000 huizen onder hun paraplu van groene energie bracht. In tegenstelling tot traditionele energieleveranciers klopt het hart van Ecopower op een ander ritme – een ritme waarbij de planeet en de mensen voorrang krijgen boven winst. Hier investeren de leden niet alleen in hernieuwbare energie maar ook in een gedeelde toekomst, waarbij elk van de 58.000 stemmen evenveel inspraak heeft in de koers van de coöperatie. Dit democratische model zorgt ervoor dat eventuele overschotten opnieuw worden geïnvesteerd in nieuwe projecten, waardoor een cyclus van groei en groene innovatie wordt gestimuleerd.

Hernieuwbare energie door het volk, voor het volk

Ecopower, dat 1.64% van de elektriciteit van Vlaamse huishoudens levert, is een uitstekend voorbeeld van wat energie-initiatieven van burgers kunnen bereiken. De portefeuille van de coöperatie is indrukwekkend, met 23 windturbines, 3 waterkrachtinstallaties, een warmtekrachtkoppeling-eenheid en honderden zonne-installaties op gemeentelijke gebouwen. Het gaat niet alleen om het opwekken van duurzame energie; het gaat om bezit en participatie, waardoor burgers direct betrokken zijn bij de energietransitie.

De Ecopower-filosofie: Groei met een doel

Het verhaal van Ecopower gaat niet alleen over technologische hoogstandjes; het is een verhaal van gecontroleerde, doelgerichte groei. Aandeelhouders worden uitgenodigd om te investeren met een duidelijke limiet op het rendement, zodat de focus blijft liggen op maatschappelijk voordeel in plaats van op winst. Deze filosofie strekt zich uit tot het ondersteunen van lokale initiatieven en coöperaties, waardoor de impact van duurzame energie in heel Europa wordt vergroot.

Meer dan energie: Een model voor maatschappelijke verandering

Ecopower stopt niet bij het opwekken van groene elektriciteit. Ecopower loopt voorop in het promoten van energie-efficiëntie en het onderzoeken van duurzame verwarmingsoplossingen, zoals stadsverwarming. Als coöperatie belichaamt het de principes van internationale samenwerking, door bij te dragen aan en te profiteren van netwerken zoals REScoop.eu, een bewijs van de inzet voor een gedecentraliseerde, democratische energietoekomst.

Een bron van klimaat-hoop

In een wereld die vaak wordt gekenmerkt door wanhoop op milieugebied, bieden Ecopower en de gemeenschap waartoe het behoort een sprankje hoop. Dit verhaal uit België is een levendige illustratie van hoe lokale actie een wereldwijde impact kan hebben en gemeenschappen in heel Europa en daarbuiten kan inspireren om hun energietoekomst in eigen handen te nemen.

Nu we getuige zijn van de opkomst van energiecoöperaties zoals Ecopower, worden we eraan herinnerd dat de kracht om verandering teweeg te brengen binnen handbereik ligt, aangedreven door samenwerking en een gedeelde visie op een fossielvrije toekomst.

Wat vindt u van door de gemeenschap aangedreven hernieuwbare energie? Zou dit model de blauwdruk kunnen zijn om klimaatverandering aan te pakken en tegelijkertijd sociale samenhang te bevorderen? Deel uw inzichten en neem deel aan het gesprek over duurzaam leven.

Share