In de Benelux is het een gangbare praktijk om omvormers te onderdimensioneren. Op onze breedtegraden is de instraling van de zon immers door het jaar heen aan grote verandering onderhevig. In dit geval kies je een omvormer met een lager vermogen dan het wattpiek vermogen van het zonnepanelen systeem. Op sommige zonnige dagen in de zomer kan dit leiden tot aftopping (ook wel ‘inverter clipping’ genoemd). 

Inmiddels zijn onze rekenmodellen in Solar Monkey dusdanig fijnmazig geworden, dat we deze aftopping mee kunnen nemen in de opbrengst calculatie!

Voor de techneuten: 

We vergaren sinds kort onze instralingsdata op een andere manier. Eerst gebruikten wij twaalf gemiddelde dagen voor elk jaar, 1 per maand. Nu gebruiken wij een ‘Typical Meteorological Year’, oftewel TMY. TMY gebruikt 365 typische dagen van feitelijke weerdata, en deze meer gedetailleerde aanpak geeft ons een realistischer beeld van hoe een zonnepanelen systeem zal presteren (zie ook tabel 1. hieronder)

Tabel 1: Verschil instraling tussen maandelijkse gemiddelden en dagelijkse totalen (TMY)

 

Probeer het zelf uit door voor 1 legplan verschillende ontwerpen te maken met verschillende omvormers!

Wat zijn de gevolgen voor mijn opbrengstberekeningen?

Als resultaat van het feit dat wij andere weerdata gebruiken, kan het zijn dat de nieuwe verwachte opbrengst van een gedupliceerd systeem iets afwijkt van de originele berekening. In het merendeel van de gevallen is dit verschil minder dan 3%, dus de berekening blijft relevant. De nieuwe opbrengstberekeningen, waar we nu dus ook de omvormer dimensionering beter in meenemen,, zijn kortom veel accurater dan voorheen.